aktualnosci

Zaproszenie do składania ofert

DYREKTOR OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ SPZOZ W WOŁOMINIE
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI Z TRZECH ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OPTU-SPZOZ
W WOŁOMINIE.
Świetlice zlokalizowane są w Wołominie przy: ul. Mieszka I 16, ul. Kurkowej 35, ul. Piłsudskiego 44.

Letnie Warsztaty w Świetlicach

W piątek 21 lipca 2017r. zakończyły się "Letnie Warsztaty Edukacyjno - Profilaktyczne 2017" organizowane w trzech Świetlicach Środowiskowych prowadzonych przez nasz Ośrodek. W dwóch turnusach, które trwały od 26 czerwca do 07 lipca 2017r. oraz 10-21 lipca 2017r. udział wzięło 180 dzieci.

Podopieczni mieli zapewnione śnaidania i dwudaniowe obiady.