Dyrektor OPTU-SPZOZ zatrudni specjalistę terapii uzależnień

 
 

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie

zatrudni:

specjalistę terapii uzależnień do udzielania świadczeń w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Forma zatrudnienia: kontrakt.