Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 
 

Dyrektor OPTU-SPZOZ w Wołominie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

1. W terminie składania ofert tj. do dnia 08 maja 2017r. do godz. 11:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta:

Gabinet terapii i pomocy psychologicznej Kinga Rochala z siedzibą firmy w Rawie Mazowieckiej (nr oferty - 1)

2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

O wyborze powyższej oferty zadecydowały: korzystna cena, dogodne warunki realizacji oraz posiadane kwalifikacje Oferenta.