Rozstrzygnięcie konkursów z dnia 11 lutego 2015 roku

 
 

Dyrektor

Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie

informuje o rozstrzygnięciu konkursów:

- w zakresie prowadzenia grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujacych przemoc

W terminie składania ofert tj. do dnia 25 lutego 2015r. do godz. 12.00 na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez Prywatny Gabinet Psychoterapii i Rozwoju "PRACOVNIA" Małgorzata Ziębińska z siedzibą w Warszawie. W wyniku postępowania konkursowego  Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w ofertę w zakresie prowadzenia grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujących przemoc. O wyborze w/w oferty zadecydowały: dostosowany merytorycznie program, kwalifikacje i doświadczenie Oferenta, korzystna cena oraz dogodne warunki realizacji.

 

- w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy

W terminie składania ofert tj. do dnia 25 lutego 2015 roku do godz. 12.00 na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę TERAPIA UZALEŻNIEŃ Renata Szewczyk - Rutkowska z siedzibą w Warszawie. W wyniku postępowania konkursowego Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w ofertę w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej dla osób doświadczajacych przemocy. O wyborze w/w oferty zadecydowały: dostosowany merytorycznie program, kwalifikacje i doświadczenie Oferenta, korzystna cena oraz dogodne warunki realizacji.