WESPRZYJ NASZĄ INICJATYWĘ!

 
 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie zgłosił swoją inicjatywę w 3 edycji konkursu Fundacji Aviva - To dlamnie ważne!

Nasza inicjatywa: Zaczynamy od nowa - Świetlica w Wołominie ma na celu pozyskanie grantu w wysokości 30000 zł, który przeznaczony zostanie na wyposażenie pomieszczeń Świetlicy nr 1 w Wołominie (zakup regałów, stołów, krzeseł,puf, sprzętów dydaktycznych i przedmiotów animacyjnych).

PROSIMY O WSPARCIE NASZEJ INICJATYWY!

JAK GŁOSOWAĆ:

1) wejdź na stronę internetową: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,419,zaczynamy-od-nowa-swietlica-w-wo...

2) kliknij: Głosuj, a następnie wpisz swój adres mailowy

3) zaloguj się na swoją skrzynkę mailową i potwierdź oddanie głosu na naszą inicjatywę