Zaproszenie do składania ofert

 
 

DYREKTOR OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEZNIEŃ SPZOZ W WOŁOMINIE

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI Z TRZECH ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OPTU-SPZOZ W WOŁOMINIE.

Świetlice zlokalizowane są w Wołominie przy: ul. Mieszka I 16, ul. Kurkowej 35, ul. Piłsudskiego 44.

Przygotowanie i dostarczanie posiłków miałoby sie odbywać w okresie: 01 lutego - 31 grudnia 2016 roku (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni, o których Zleceniobiorca byłby wcześniej poinformowany).

Posiłki powinny być dostosowane dla dzieci w wieku 6-13 lat.

Łączna (szacunkowa) liczba posiłków dziennie: 80

Przygotowanie i dostarczanie posiłków miałoby sie odbywać w następujący sposób:

MIESIĄCE: LUTY (w okresie 15-29.02.2016r.), MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ

- w poniedziałki i piątki: zupa + pieczywo oraz deser np.: owoce, ciastka zbożowe lub jogurt

- we wtorki, środy i czwartki: drugie danie

MIESIĄCE: LUTY (w okresie 01-12.02.2016r. - ferie zimowe) oraz LIPIEC (4 tygodnie wakacji)

- od poniedziałku do piątku: śniadanie (kanapki lub drożdżówki); dwudaniowy obiad; małay deser

MIESIĄC WRZESIEŃ

- od poniedziałku do piątku: zupa + pieczywo oraz deser np.: owoce, ciastka zbożowe lub jogurt

MIESIĄC SIERPIEŃ: przerwa wakacyjna.

Oferty należy składać:

- w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - usługa cateringowa" w sekretarciacie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

- listownie, pod podany powyżej adres z dopiskiem "Oferta - usługa cateringowa" (decyduje data wpływu oferty do OPTU-SPZOZ)

- na adres e-mail optu@wp.pl

w terminie do 18 stycznia 2016 roku do godz. 16:00

OFERTY ZŁOŻONE PO W/W TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Dyrektor OPTU-SPZOZ zastrzega sobie prawo wzywania do uzupełnienia ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Oferenci składający oferty muszą posiadać wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające do świadczenia usług tego rodzaju (kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do składanej oferty).

W ofercie prosimy o podanie trzech cen jednostkowych:

- cena jednego posiłku w okresie: luty (15-29.02.2016r.), marzec, kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień

- cena jednego posiłku w okresie: luty (o1-12.02.2016r. - ferie zimowe) oraz lipiec (4 tygodnie wakacji)

- cena jednego posiłku w miesiącu wrześniu

W ofercie prosimy o podawanie cen brutto.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej wyborem do realizacji.

Osoba do kontaktu dostępna pod numerami telefonów: 22 787-85-43 (wew. 24) lub 784-671-380