ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z DNIA 14 MARCA 2014r.

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie informuje o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie prowadzenia grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujacych przemoc.

W terminie składania ofert tj. do dnia 14 marca 2014r. do godz. 15.00 na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęły 4 oferty:

1. Pan Adam Wojciechowski zamieszkały w Warszawie

2. Gabinet Konsultacyjno - Terapeutyczny Elżbieta Krzyżanowska z siedzibą w Warszawie

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z DNIA 20 LUTEGO 2014r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Z DNIA 20 LUTEGO 2014r.

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12

informuje o:

-  rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

1. W terminie składania ofert tj. do dnia 20 lutego 2014r. do godz. 15.00 na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta:

Poradnai Leczenia Uzależnień "ASTARE"Robert Modrzyński

z siedzibą w Ząbkach

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dyrektor OPTU – SPZOZ w Wołominie informuje o przesunięciu terminu składania ofert

- w zakresie prowadzenia grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujących przemoc

1. Termin składania ofert: 14 marca 2014r. do godz.15:00

2. Otwarcie ofert: 14 marca 2014r. godz. 15:30 w siedzibie zamawiającego.

3. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS