OGŁOSZENIE KONKURSU W ZAKRESIE PROWADZENIA GRUP TERAPEUTYCZNYCH

OGŁOSZENIE KONKURSU

Dyrektor OPTU-SPZOZ ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji:

- w zakresie prowadzenia grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujących przemoc

- w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej  dla osób doświadczających przemocy

OFERTA PRACY DLA SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii i Uzależnień

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Wołominie zatrudni:

ZIMOWE WARSZTATY EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNE 2014

ZIMOWE WASZTATY EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNE 2014

organizowane w Świetlicach Środowiskowych

prowadzonych przez OPTU – SPZOZ w Wołominie

 

17-28 lutego 2014r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)

Warsztaty profilaktyczne: Poczucie własnej wartości

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS