OGŁOSZENIE KONKURSU W ZAKRESIE PROWADZENIA GRUP TERAPEUTYCZNYCH

OGŁOSZENIE KONKURSU

Dyrektor OPTU-SPZOZ ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji:

- w zakresie prowadzenia grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujących przemoc

- w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej  dla osób doświadczających przemocy

ZIMOWE WARSZTATY EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNE 2014

ZIMOWE WASZTATY EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNE 2014

organizowane w Świetlicach Środowiskowych

prowadzonych przez OPTU – SPZOZ w Wołominie

 

17-28 lutego 2014r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)

Warsztaty profilaktyczne: Poczucie własnej wartości

NOWA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie informuje o rozpoczęciu naboru dzieci do nowej placówki wsparcia dziennego- Świetlicy Środowiskowej nr 2 w Wołominie

przy ul. Kurkowej 35.

Zapisy przyjmowane będą od poniedziałku 2 września br. w siedzibie placówki bądź telefonicznie pod nr tel. 784-671-380 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS