NOWA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie informuje o rozpoczęciu naboru dzieci do nowej placówki wsparcia dziennego- Świetlicy Środowiskowej nr 2 w Wołominie

przy ul. Kurkowej 35.

Zapisy przyjmowane będą od poniedziałku 2 września br. w siedzibie placówki bądź telefonicznie pod nr tel. 784-671-380 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na 3 wolne stanowiska pracy: wychowawca w świetlicy środowiskowej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na 3 wolne stanowiska pracy: wychowawca w świetlicy środowiskowej

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Dyrekltor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie przyjął następujące osoby:

Pani Kinga Bergiel zamieszkała w Wołominie

Pani Iwona Emilia Kielczyk zamieszkała w Wołominie

Pani Monika Zgiet zamieszkała w Wołominie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

z dnia 16 sierpnia 2013 roku

DYREKTOR
OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WOŁOMINIE, UL. POWSTAŃCÓW 12

informuje o rozstrzygnięciu  konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w zakresie:

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS