Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na 3 wolne stanowiska pracy: wychowawca w świetlicy środowiskowej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na 3 wolne stanowiska pracy: wychowawca w świetlicy środowiskowej

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Dyrekltor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie przyjął następujące osoby:

Pani Kinga Bergiel zamieszkała w Wołominie

Pani Iwona Emilia Kielczyk zamieszkała w Wołominie

Pani Monika Zgiet zamieszkała w Wołominie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

z dnia 16 sierpnia 2013 roku

DYREKTOR
OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WOŁOMINIE, UL. POWSTAŃCÓW 12

informuje o rozstrzygnięciu  konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w zakresie:

Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

OGŁOSZENIE KONKURSU

DYREKTOR
OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WOŁOMINIE, UL. POWSTAŃCÓW 12

ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego:

    Strony

    Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS