Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

OGŁOSZENIE KONKURSU

DYREKTOR
OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WOŁOMINIE, UL. POWSTAŃCÓW 12

ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego:

  Podsumowanie akcji "Lato w mieście 2013"

   

  Podsumowanie

  „Letnich Warsztatów Edukacyjno – Profilaktycznych 2013”

  I turnus (1-12 lipca 2013r.) – „Domowe Laboratorium”

  Dyrektor OPTU - SPZOZ ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy: wychowawca w świetlicy środowiskowej

  Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie

  ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy:

  wychowawca w świetlicy środowiskowej

   

  Termin składania aplikacji: 16 sierpnia 2013r. do godz. 16.00

  Strony

  Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS