Letnie Warsztaty Edukacyjno - Profilaktyczne 2013

LATO W MIEŚCIE

I turnus 1-12 lipca 2013r.

II turnus 15-26 lipca 2013r.

Podsumowanie Kampanii "Laboratorium Odpowiedzialnej Sprzedaży - renoma w Wołominie

Najważniejsze wyniki badań „tajnego klienta” zrealizowanych

w wołomińskich sklepach i lokalach gastronomicznych w ramach programu
„Laboratorium Odpowiedzialnej Sprzedaży – renoma w Wołominie”
realizowanego na zlecenie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ
w Wołominie w grudniu 2012 r.

przez

Laboratorium Odpowiedzialnej Sprzedaży

Pod koniec 2012 roku Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie wraz z Urzędem Miejskim zlecili Pracowni Badawczo-Szkoleniowej MIRABO ściśle współpracującej z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim realizację kolejnego etapu kampanii profilaktyczno – interwencyjnej „Laboratorium Odpowiedzialnej Sprzedaży”, której integralną częścią były badania

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS