Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób nie radzących sobie ze złością

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób nie radzących sobie ze złością na stronie:

http://www.e-bip.pl/start/23452 w zakładce "Tablica ogłoszeń"

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenia grupy wsparcia dla osób których dzieci ryzykownie eksperymentują ze środkami psychoaktywnymi lub sprawiają trudności wychowawcze

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenia grupy wsparcia dla osób których dzieci ryzykownie eksperymentują ze środkami psychoaktywnymi lub sprawiają trudności wychowawcze na stronie:

http://www.e-bip.pl/start/23452 w zakładce "Tablica ogłoszeń"

konkurs w zakresie prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy

 

Dyrektor OPTU-SPZOZ ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia grupy psychoedukacyjnej  dla osób doświadczających przemocy

 

Szczegółowe informacje w zakładce "Tablica ogłoszeń" na stronie:

http://www.e-bip.pl/start/23452

Termin składania ofert: 31 stycznia 2013 roku do godz. 12:00

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS