Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy na stronie:

http://www.e-bip.pl/start/23452 w zakładce "Tablica ogłoszeń"

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób nie radzących sobie ze złością

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób nie radzących sobie ze złością na stronie:

http://www.e-bip.pl/start/23452 w zakładce "Tablica ogłoszeń"

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenia grupy wsparcia dla osób których dzieci ryzykownie eksperymentują ze środkami psychoaktywnymi lub sprawiają trudności wychowawcze

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenia grupy wsparcia dla osób których dzieci ryzykownie eksperymentują ze środkami psychoaktywnymi lub sprawiają trudności wychowawcze na stronie:

http://www.e-bip.pl/start/23452 w zakładce "Tablica ogłoszeń"

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS