OŁOSZENIE KONKURSU

DYREKTOR OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ SPZOZ W WOŁOMINIE

ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie: prowadzenia grupy edukacyjno - korekcyjnej dla osób stosujących przemoc

1. Termin składania ofert: 25 maja 2017r. do godz. 11:00.

2. Oferty należy składać na adres: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie:

- prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy

1. Termin składania ofert: 08 maja 2017r. do godz. 11:00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Dyrektor OPTU-SPZOZ w Wołominie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

I. W terminie składania ofert tj. do dnia 27 stycznia 2017r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia o konkursie wpłynęła jedna oferta:

Joanna Bielan Gabinet Psychologiczny z siedzibą firmy w Warszawie - oferta nr 1.

II. W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę na prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w OPTU-SPZOZ w Wołominie.

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS