Zaproszenie do składania ofert

DYREKTOR OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ SPZOZ W WOŁOMINIE
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI Z TRZECH ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OPTU-SPZOZ
W WOŁOMINIE.
Świetlice zlokalizowane są w Wołominie przy: ul. Mieszka I 16, ul. Kurkowej 35, ul. Piłsudskiego 44.

Letnie Warsztaty w Świetlicach

W piątek 21 lipca 2017r. zakończyły się "Letnie Warsztaty Edukacyjno - Profilaktyczne 2017" organizowane w trzech Świetlicach Środowiskowych prowadzonych przez nasz Ośrodek. W dwóch turnusach, które trwały od 26 czerwca do 07 lipca 2017r. oraz 10-21 lipca 2017r. udział wzięło 180 dzieci.

Podopieczni mieli zapewnione śnaidania i dwudaniowe obiady.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Dyrektor OPTU-SPZOZ w Wołominie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie grupy edukacyjno - korekcyjnej dla osób stosujących przemoc:

1. W terminie składania ofert tj. do dnia 25 maja 2017r. do godz. 11:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta:

jmj Jacek Sędkiewicz z siedzibą firmy w Warszawie (nr oferty - 1)

2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę na prowadzenie grupy edukacyjno - korekcyjnej dla osób stosujących przemoc.

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS