Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Dyrektor OPTU-SPZOZ w Wołominie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

1. W terminie składania ofert tj. do dnia 08 maja 2017r. do godz. 11:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta:

Gabinet terapii i pomocy psychologicznej Kinga Rochala z siedzibą firmy w Rawie Mazowieckiej (nr oferty - 1)

2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

OŁOSZENIE KONKURSU

DYREKTOR OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ SPZOZ W WOŁOMINIE

ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie: prowadzenia grupy edukacyjno - korekcyjnej dla osób stosujących przemoc

1. Termin składania ofert: 25 maja 2017r. do godz. 11:00.

2. Oferty należy składać na adres: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie:

- prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy

1. Termin składania ofert: 08 maja 2017r. do godz. 11:00.

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS