Witamy na stronie OPTU-SPZOZ w Wołominie

Jeśli zajrzałeś na tę stronę, zapewne szukasz informacji 
na temat problemu uzależnień. 
Być może szukasz pomocy, bo coraz częściej dotyka Cię bezsilność,
 poczucie chaosu, zniechęcenie, złość lub apatia. 
Trudności życiowe; rodzinne, finansowe 
czy zdrowotne 
odbierają Ci nadzieję i chęć do życia. 
Być może nie wiążesz swoich problemów z piciem, 
graniem, 
czy zażywaniem narkotyków 
a naciska na Ciebie rodzina, pracodawca czy kurator. 
Być może doświadczasz uzależnienia bliskiej Ci osoby, przemocy w rodzinie. 
Może kiedyś tak było, w dzieciństwie... 
a dzisiaj w dorosłym życiu nie radzisz sobie ze sobą…

Znajdziesz u nas pomoc !!!

Dyrektor OPTU-SPZOZ zatrudni pracownika

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie zatrudni pracownika na stanowisku: wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Termin składania dokumentów: do 15 marca 2018r. do godz. 12:00

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie informuje
o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie:
- prowadzenia grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
W terminie składania ofert tj. do dnia 12 lutego 2018r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez:
Gabinet Psychoterapii Anna Pedowicz (z siedzibą firmy w Słupnie/Radzymin)
W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała w/w ofertę. O wyborze powyższej oferty zadecydowały: posiadane przez Oferenta kwalifikacje, zgodność oferty z wymaganiami stawianymi przez Udzielającego Zamówienia oraz korzystna cena za przedmiot zamówienia.

Ogłoszenie konkursu

DYREKTOR
OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WOŁOMINIE, UL. POWSTAŃCÓW 12

ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia :
- grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
1) Termin składania ofert: 12.02.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, tj. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Wołominie ul. Powstańców 12,
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2018 r. o godz. 12.30
w siedzibie zamawiającego, tj. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Wołominie, 05-200 Wołomin ul. Powstańców 12 – sekretariat.
3) Czas trwania umowy dotyczącej przedmiotu konkursu od 19. 02. 2018r. do 31. 12. 2018r.
4) Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez podawania przyczyny.
6) Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU – SPZOZ.
7) Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert dostępna będzie:
- na stronie internetowej OPTU-SPZOZ,
-w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU-SPZOZ,
- na tablicy ogłoszeń w OPTU - SPZOZ w Wołominie.

Strony

Subscribe to Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS