Witamy na stronie OPTU-SPZOZ w Wołominie

Jeśli zajrzałeś na tę stronę, zapewne szukasz informacji 
na temat problemu uzależnień. 
Być może szukasz pomocy, bo coraz częściej dotyka Cię bezsilność,
 poczucie chaosu, zniechęcenie, złość lub apatia. 
Trudności życiowe; rodzinne, finansowe 
czy zdrowotne 
odbierają Ci nadzieję i chęć do życia. 
Być może nie wiążesz swoich problemów z piciem, 
graniem, 
czy zażywaniem narkotyków 
a naciska na Ciebie rodzina, pracodawca czy kurator. 
Być może doświadczasz uzależnienia bliskiej Ci osoby, przemocy w rodzinie. 
Może kiedyś tak było, w dzieciństwie... 
a dzisiaj w dorosłym życiu nie radzisz sobie ze sobą…

Znajdziesz u nas pomoc !!!

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Dyrektor OPTU-SPZOZ w Wołominie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

1. W terminie składania ofert tj. do dnia 08 maja 2017r. do godz. 11:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta:

Gabinet terapii i pomocy psychologicznej Kinga Rochala z siedzibą firmy w Rawie Mazowieckiej (nr oferty - 1)

2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

OŁOSZENIE KONKURSU

DYREKTOR OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ SPZOZ W WOŁOMINIE

ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie: prowadzenia grupy edukacyjno - korekcyjnej dla osób stosujących przemoc

1. Termin składania ofert: 25 maja 2017r. do godz. 11:00.

2. Oferty należy składać na adres: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie:

- prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy

1. Termin składania ofert: 08 maja 2017r. do godz. 11:00.

Strony

Subscribe to Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS