Ogłoszenie konkursów

OGŁOSZENIE KONKURSÓW

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12

ogłasza konkursy i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia:

Dyrektor OPTU-SPZOZ zatrudni terapeutę

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzaleznień SPZOZ

zatrudni

specjalistę lub osobę w procesie do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień do udzielania świadczeń w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Forma zatrudnienia: kontrakt.

ZIMOWE WARSZTATY DLA DZIECI

ZIMOWE WARSZTATY EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNE 2016

01-12 LUTEGO 2016 ROKU

organizowane w naszych Świetlicach

Oferujemy:

- opiekę,

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS