Dyrektor OPTU-SPZOZ zatrudni terapeutę

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzaleznień SPZOZ

zatrudni

specjalistę lub osobę w procesie do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień do udzielania świadczeń w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Forma zatrudnienia: kontrakt.

ZIMOWE WARSZTATY DLA DZIECI

ZIMOWE WARSZTATY EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNE 2016

01-12 LUTEGO 2016 ROKU

organizowane w naszych Świetlicach

Oferujemy:

- opiekę,

Zaproszenie do składania ofert

DYREKTOR OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEZNIEŃ SPZOZ W WOŁOMINIE

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI Z TRZECH ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OPTU-SPZOZ W WOŁOMINIE.

Świetlice zlokalizowane są w Wołominie przy: ul. Mieszka I 16, ul. Kurkowej 35, ul. Piłsudskiego 44.

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS