Dyrektor OPTU-SPZOZ zatrudni pracownika

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie

zatrudni pracownika na stanowisku:

wychowawca w placówce wsparcia dziennego

 

Termin składania aplikacji: 15 stycznia 2015r. do godz. 16.00

Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie pozytywnie rozpatrzył aplikację:

Pani Aleksandry Gulskiej zamieszkałej w Wołominie

Dyrektor OPTU-SPZOZ zatrudni specjalistę terapii uzależnień

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie

zatrudni:

specjalistę terapii uzależnień do udzielania świadczeń w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Forma zatrudnienia: kontrakt.

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS