WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

DYREKTOR

OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLOMINIE

zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie "Warsztatów Umiejetności Wychowawczych" opartych na "Szkole dla Rodziców i Wychowawców" - polskiej adaptacji koncepcji Thomasa Gordona - dotyczącej wychowania bez porażek

Dyrektor OPTU-SPZOZ zatrudni pracownika

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie

zatrudni pracownika na stanowisku:

wychowawca w placówce wsparcia dziennego

 

Termin składania aplikacji: 15 stycznia 2015r. do godz. 16.00

Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie pozytywnie rozpatrzył aplikację:

Pani Aleksandry Gulskiej zamieszkałej w Wołominie

Strony

Subskrybuj Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS