Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 20.00

piątek 8.00 – 16.30

Poradnia przyjmuje osoby pełnoletnie uzależnione od alkoholu, hazardu i innych zachowań kompulsywnych oraz osoby współuzależnione. Po założeniu historii choroby i odbyciu wstępnego wywiadu pacjent ma ustalony termin wizyty u lekarza psychiatry. Ma wyznaczonego terapeutę prowadzącego, który ustala plan terapii i prowadzi terapię indywidualną przez cały czas leczenia w Ośrodku.

Jeśli nie ma przeciwwskazań pacjent równolegle uczestniczy w terapii grupowej w następujących etapach:

- grupa motywacyjna; odbywa się 2 razy w tygodniu

- grupa podstawowa; odbywa się 2 razy w tygodniu

- grupa osobistych planów terapii – odbywa się raz w tygodniu

- grupa zapobiegania nawrotom; odbywa się raz w tygodniu

Dodatkowymi grupami, w których uczestnictwo ustalane jest z terapeutą są:

- grupa wsparcia; odbywa się raz w tygodniu

- grupa dla osób nie radzących sobie ze złością

W trakcie trwania terapii terapeuta prowadzący może kierować pacjenta na konsultacje do lekarza psychiatry oraz badanie psychologiczne.  

Osoby współuzależnione uczestniczą w terapii indywidualnej, którą prowadzi terapeuta prowadzący. Równolegle mogą brać udział w terapii grupowej: Mogą również korzystać z konsultacji lekarza psychiatry.

Galeria: 
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia