Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży

Czynna w poniedziałki i piątki w godz. 14.00 – 20.00, we wtorki w godz. 12.00 – 19.00 i w środy w godz. 15.00 – 20.00

Do poradni przyjmowani są pacjenci w wieku 6 – 18 lat oraz ich rodziny.

Udzielamy pomocy młodzieży eksperymentującej, nadużywającej i uzależnionej od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Pomagamy również dzieciom i młodzieży doświadczającym skutków nadużywania środków psychoaktywnych w rodzinie.

Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na konsultacje wstępne w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Poradnia wspiera tez rodziców, którzy zgłaszają się ze swoimi dziećmi w związku z używaniem przez nie substancji psychoaktywnych. Pomaga im w rozwiązywaniu towarzyszących problemów, w zdobywaniu umiejętności komunikacji, poznawaniu potrzeb rozwojowych dzieci.

Każda osoba zgłaszająca się do poradni odbywa konsultacje, której celem jest wstępne rozpoznanie problemu. Na podstawie tej konsultacji podejmowana jest decyzja o kontynuowaniu procesu diagnostycznego i objęcia pomocą lub zaproponowaniu skorzystania z innej formy pomocy.

Po odbyciu konsultacji wstępnej przeprowadzana jest diagnoza a następnie rozpoczyna się terapię z wyznaczonym terapeutą. Częstotliwość terapii indywidualnej ustala terapeuta prowadzący. Jednocześnie poradnia oferuje udział w następujących grupach:

- grupa dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi

- grupa dla dzieci funkcjonujących w rodzinach z problemem uzależnień

- grupa psychoedukacyjna dla rodziców


Galeria: 
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży