+48 (22) 776-44-88 sekretariat@optu-wolomin.pl

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

z dnia 16 sierpnia 2013 roku

DYREKTOR
OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WOŁOMINIE, UL. POWSTAŃCÓW 12

informuje o rozstrzygnięciu  konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w zakresie:

Czytaj >>