Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

z dnia 16 sierpnia 2013 roku

DYREKTOR
OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WOŁOMINIE, UL. POWSTAŃCÓW 12

informuje o rozstrzygnięciu  konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w zakresie:

  1. terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
  2. W terminie składania ofert tj. do dnia 16 sierpnia 2013 roku do godz. 12:00 na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta :
  3. Pani Marta Chojnacka Niemiec zamieszkała w Warszawie

w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

  1. W wyniku postępowania konkursowego komisja pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę w zakresie:
  • terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

O wyborze  powyższej  oferty zadecydowały: korzystna cena, dogodne warunki realizacji oraz posiadane kwalifikacje i doświadczenie Oferenta.