Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na 3 wolne stanowiska pracy: wychowawca w świetlicy środowiskowej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na 3 wolne stanowiska pracy: wychowawca w świetlicy środowiskowej

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Dyrekltor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie przyjął następujące osoby:

Pani Kinga Bergiel zamieszkała w Wołominie

Pani Iwona Emilia Kielczyk zamieszkała w Wołominie

Pani Monika Zgiet zamieszkała w Wołominie

O wyborze powyższych kandydatów zadecydowały: posiadane kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje osobowościowe.