Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie pozytywnie rozpatrzył aplikację:

Pani Aleksandry Gulskiej zamieszkałej w Wołominie

O wyborze powyższej kandydatury zadecydowały: posiadane kwalifikacje, predyspozycje osobowościowe oraz znajomość zasad funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w gminie Wołomin.