Dyrektor OPTU-SPZOZ zatrudni terapeutę

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzaleznień SPZOZ

zatrudni

specjalistę lub osobę w procesie do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień do udzielania świadczeń w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Forma zatrudnienia: kontrakt.