+48 (22) 776-44-88 sekretariat@optu-wolomin.pl

Ogłoszenie konkursów

OGŁOSZENIE KONKURSÓW

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12

ogłasza konkursy i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia:

Czytaj >>