Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Dyrektor OPTU-SPZOZ w Wołominie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie grupy edukacyjno – korekcyjnej dla osób stosujących przemoc:

1. W terminie składania ofert tj. do dnia 25 maja 2017r. do godz. 11:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta:

jmj Jacek Sędkiewicz z siedzibą firmy w Warszawie (nr oferty – 1)

2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę na prowadzenie grupy edukacyjno – korekcyjnej dla osób stosujących przemoc.