Informacja o rozstrzygnięciu konkursów

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie informuje o rozstrzygnięciu konkursów w zakresie:
– prowadzenia grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
W terminie składania ofert tj. do dnia 01 lutego 2019r. do godz. 12:00
w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez:
GABINET PSYCHOTERAPII Anna Pedowicz (z siedzibą firmy w Radzyminie) – numer oferty 1.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała w/w ofertę.
– prowadzenia grupy edukacyjno – korekcyjnej dla osób stosujących przemoc.
W terminie składania ofert tj. do dnia 14 lutego 2019r. do godz. 12:00
w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez:
PRACOWNIATSR.PL Jacek Sędkiewicz (z siedzibą firmy w Warszawie) – numer oferty 1.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała w/w ofertę.