Ogłoszenie konkursów

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie ogłasza konkursy i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych  kwalifikacji w zakresie prowadzenia grup:

1. Grupa dla osób z syndromem DDA,

2. Grupa wsparcia (z elementami psychoedukacji) dla osób doświadczających przemocy,

3. Grupa zwiększania umiejetności niezbędnych do utrzymania abstynencji i zapobiegania nawrotom,

4. Grupa podnoszenia kompetencji i umiejętności konstruktywnych wzorów zachowań potrzebnych w trzeźwieniu.

Ogłoszenie konkursów, szczegółowe warunki konkursu ofert oraz pozostałe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU-SPZOZ w Wołominie.