Informacja o rozstrzygnięciu konkursów

Informacja o wynikach konkursu ofert na prowadzenie grupy dla osób z syndromem DDA

W terminie składania ofert tj. do dnia 07 stycznia 2020r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Gabinet Psychoterapii Anna Pedowicz – z siedzibą firmy w Radzyminie – numer oferty 1.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała dnia 09 stycznia 2020r. w/w ofertę.

Informacja o wynikach konkursu ofert
na prowadzenie grupy podnoszenia kompetencji i umiejętności konstruktywnych wzorów zachowań potrzebnych w trzeźwieniu

W terminie składania ofert tj. do dnia 07 stycznia 2020r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Tomasz Makowski Psycholog – z siedzibą firmy w Warszawie – numer oferty 1.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała dnia 10 stycznia 2020r. w/w ofertę.

Informacja o wynikach konkursu ofert
na prowadzenie grupy wsparcia (z elementami psychoedukacji) dla osób doświadczających przemocy

W terminie składania ofert tj. do dnia 07 stycznia 2020r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Gabinet Psychoterapii Anna Pedowicz – z siedzibą firmy w Radzyminie – numer oferty 1.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała dnia 09 stycznia 2020r. w/w ofertę.

Informacja o wynikach konkursu ofert
na prowadzenie grupy zwiększania umiejętności niezbędnych do utrzymania abstynencji i zapobiegania nawrotom

W terminie składania ofert tj. do dnia 07 stycznia 2020r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Tomasz Makowski Psycholog – z siedzibą firmy w Warszawie – numer oferty 1.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała dnia 10 stycznia 2020r. w/w ofertę.