WAŻNE!

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 Centrala NFZ zaleca ograniczenie osobistych kontaktów z pacjentem.

W związku z powyższym OPTU-SPZOZ informuje, że istnieje możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Pracownicy Ośrodka będą kontaktować się z osobami kontynuującymi leczenie zgodnie z ustalonym planem terapii.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

22 776-44-88
792-610-717
518-933-454
518-935-164