Uprzejmie informuję, że Pacjenci wszystkich naszych poradni mogą korzystać ze świadczeń w formie:

  • bezpośredniego, indywidualnego kontaktu z personelem medycznym tj. lekarzem, terapeutą w siedzibie Ośrodka;
  • teleporad z terapetą lub lekarzem.

W celu uzgodnienia wybranej formy wizyty prosimy o kontakt z Rejestracją pod numerami telefonów:


22 787-85-43 wew. 21
22 776-44-88 wew. 21


Każdy umówiony telefonicznie na wizytę pacjent przychodzi na wyznaczoną godzinę. O swoim przybyciu informuje pracownika rejestracji poprzez naciśnięcie dzwona znajdującego się na drzwiach wejściowych.
Jednocześnie informuję, że osoby zgłaszajace się do Ośrodka mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych lub innego zakrycia ust i nosa.
W Ośrodku dostępne są dla Pacjentów środki do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe.


Ponadto proszę o przestrzeganie zasad zachowania zalecanego dystansu.
W poczekalni może przebywać tylko 1 osoba.
Wszelkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy rejestracji.

Z poważaniem
Jadwiga Gawkowska
dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie