Informacja!

Ogłoszenia o pracę!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 328/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od dnia 1 stycznia 2022r. siedziba Gminnej Komisji mieścić się będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin.

W związku z powyższym wszystkie sprawy związane z działalnością GKRPA prosimy kierować do nowej siedziby Komisji.