Ogłoszenie konkursów

Ogłoszenie konkursów

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie grupy wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:

Dokumenty do pobrania: