+48 (22) 776-44-88 sekretariat@optu-wolomin.pl

Obowiązek informacyjny

– przy zapisywaniu się na kontakt z OPTU SPZOZ na stronie internetowej https://optu-wolomin.pl/kontakt

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie (05-200 Wołomin), przy ulicy ul. Powstańców 12 zwany dalej „OPTU SPZOZ”

Inspektorem ochrony danych jest Marek Pióro, CISA, CISM, CGEIT, CRISC. Można się z nim kontaktować pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@optu-wolomin.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres firmy.

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem formularza do kontaktu, będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, jak również nie będą przekazane do państw trzecich. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych – do uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, informujemy, że mają Państwa prawo do

  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
  6. przeniesienia Państwa danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez OPTU SPZOZ mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. OPTU SPZOZ nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę iod@optu-wolomin.pl