+48 (22) 776-44-88 sekretariat@optu-wolomin.pl

Świetlice

Organem prowadzącym placówki wsparcia dziennego: Świetlicę Środowiskową nr 1, Świetlicę Środowiskową nr 2 jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie (OPTU – SP), dla którego organem tworzącym jest Gmina Wołomin.

 Placówki zapewniają dzieciom:

  1. opiekę i wychowanie
  2. pomoc w nauce i odrabianiu lekcji
  3. organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań

Dla bezpieczeństwa pobytu i rozwoju dzieci w świetlicach obowiązuje regulamin oraz plan dnia. W planie dnia uwzględniony jest czas na pomoc w odrabianiu prac domowych oraz zajęcia tematyczne realizowane w czterech blokach tematycznych zgodnie z miesięcznym planem pracy. Dzieci biorą udział w zajęciach: sportowych (ruchowych), plastycznych, socjoterapeutycznych oraz żywego słowa. Dzieci są współgospodarzami świetlic poprzez wykonywanie dyżurów, samopomoc koleżeńską uczestniczą w procesie organizacji życia świetlicy.

Oprócz codziennego trybu pracy świetlicy organizowane są wyjścia i wycieczki

o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym oraz warsztaty stacjonarne.

Świetlica Środowiskowa nr 1 mieści się przy ul. Mieszka I 16 (nr tel. 784 671 245)

Świetlica Środowiskowa nr 2 mieści się przy ul. Kurkowej 35 (nr tel. 784 671 580)

Zajęcia plastyczne „Barwy jesieni”