+48 (22) 776-44-88 sekretariat@optu-wolomin.pl

Zespół terapeutyczny

W Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie pracują:

  • certyfikowani psychoterapeuci uzależnień,
  • osoby będące w trakcie procesu certyfikacji,
  • psychiatrzy,
  • psycholodzy,
  • wolontariusze.