+48 (22) 776-44-88 sekretariat@optu-wolomin.pl

Oferta terapeutyczna

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą teraputyczną. Wybierz jeden z odnośników poniżej aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat terapii:

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Ośrodek czynny: pon. – pt. 08:00 – 20:00

Naszą ofertę kierujemy do osób pełnoletnich, które doświadczają problemów z powodu picia alkoholu oraz alkoholu i hazardu a także alkoholu i narkotyków.

Oferujemy pomoc zarówno tym, którzy dotychczas nie korzystali z terapii jak też osobom, które chcą wrócić do leczenia po przerwie. Kierujemy ją także do tych, którzy chcą uczestniczyć w intensywniejszym programie terapii nie opuszczając domu.

Na oddział przyjmowane są osoby ze skierowaniem, które moga otrzymać od lekarza pierwszego kontaktu, od lekarza psychiatry lub od lekarza z tutejszej poradni.

Terapia trwa 8 tygodni, codziennie (oprócz sobót, niedziel i dni wolnych od pracy) w godzinach 9.00 – 14.00.

Zapewniamy pracę nad sobą w bezpiecznej, przyjemnej atmosferze w grupie nie większej niż 12 osób. Całość leczenia może odbywać się w ramach zwolnienia lekarskiego.  

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ośrodek czynny: pon. – pt. 08:00 – 20:00

Poradnia przyjmuje osoby pełnoletnie uzależnione od alkoholu, hazardu i innych zachowań kompulsywnych oraz osoby współuzależnione. Po założeniu historii choroby i odbyciu wstępnego wywiadu pacjent ma ustalony termin wizyty u lekarza psychiatry. Ma wyznaczonego terapeutę prowadzącego, który ustala plan terapii i prowadzi terapię indywidualną przez cały czas leczenia w Ośrodku.

Jeśli nie ma przeciwwskazań pacjent równolegle uczestniczy w terapii grupowej w następujących etapach:

– grupa motywacyjna; odbywa się 2 razy w tygodniu

– grupa podstawowa; odbywa się 2 razy w tygodniu

– grupa pogłębiona, odbywa się raz w tygodniu

– grupa zapobiegania nawrotom; odbywa się raz w tygodniu

Dodatkowymi grupami, w których uczestnictwo ustalane jest z terapeutą są:

– grupa wsparcia dla osób doświadczajacych przemocy, odbywa się raz w tygodniu

– grupa edukacyjno – korekcyjna dla osób stosujacych przemoc, odbywa sie raz w tygodniu

– grupa terapeutyczna dla osób z syndromem DDA, odbywa sie raz w tygodniu.

W trakcie trwania terapii terapeuta prowadzący może kierować pacjenta na konsultacje do lekarza psychiatry oraz badanie psychologiczne.  

Osoby współuzależnione uczestniczą w terapii indywidualnej, którą prowadzi terapeuta prowadzący. Równolegle mogą brać udział w terapii grupowej: Mogą również korzystać z konsultacji lekarza psychiatry.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Ośrodek czynny: pon. – pt. 08:00 – 20:00

Zapisy w rejestracji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00

Poradnia prowadzi terapię uzależnienia od narkotyków dla osób pełnoletnich. Świadczy również profesjonalną pomoc rodzinom osób uzależnionych.

Do poradni przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone jak też nieubezpieczone. Nie wymagane są skierowania od osób uzależnionych. Po zgłoszeniu się pacjent odbywa pierwszą wizytę terapeutyczną mającą na celu zdiagnozowanie problemu. Na jej podstawie podejmowana jest decyzja o kontynuowaniu procesu diagnostycznego i objęciu leczeniem.

Poradnia udziela świadczeń zarówno pacjentom utrzymującym abstynencję jak też osobom czynnie używającym substancji psychoaktywnych.

Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych.

Istnieje tez możliwość wykonania testów na obecność narkotyków.

W placówce prowadzone są:

– konsultacje i porady

– terapia indywidualna

– terapia rodzinna

– terapia grupowa

Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci

Ośrodek czynny: pon. – pt. 08:00 – 20:00

Do poradni przyjmowani są pacjenci w wieku 6 – 18 lat oraz ich rodziny.

Udzielamy pomocy młodzieży eksperymentującej, nadużywającej i uzależnionej od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Pomagamy również dzieciom i młodzieży doświadczającym skutków nadużywania środków psychoaktywnych w rodzinie.

Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na konsultacje wstępne w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Poradnia wspiera tez rodziców, którzy zgłaszają się ze swoimi dziećmi w związku z używaniem przez nie substancji psychoaktywnych. Pomaga im w rozwiązywaniu towarzyszących problemów, w zdobywaniu umiejętności komunikacji, poznawaniu potrzeb rozwojowych dzieci.

Każda osoba zgłaszająca się do poradni odbywa konsultacje, której celem jest wstępne rozpoznanie problemu. Na podstawie tej konsultacji podejmowana jest decyzja o kontynuowaniu procesu diagnostycznego i objęcia pomocą lub zaproponowaniu skorzystania z innej formy pomocy.

Po odbyciu konsultacji wstępnej przeprowadzana jest diagnoza a następnie rozpoczyna się terapię z wyznaczonym terapeutą. Częstotliwość terapii indywidualnej ustala terapeuta prowadzący.