+48 (22) 776-44-88 sekretariat@optu-wolomin.pl

Dla nowych pacjentów!!!

Ogłoszenie konkursów

Dokumenty do pobrania i podpisania dla pacjentów którzy po raz pierwszy zgłaszają się do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie. Osoby chcące podjąć terapię w Oddziale Dziennym powinny dostarczyć do Ośrodka następujące dokumenty: Dokumenty (dzienniczek głodu alkoholowego, zasady grupowe, informator dla pacjenta) są przeznaczone dla pacjenta do użytku własnego w domu.

Czytaj >>

WAŻNE!

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 Centrala NFZ zaleca ograniczenie osobistych kontaktów z pacjentem. W związku z powyższym OPTU-SPZOZ informuje, że istnieje możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Pracownicy Ośrodka będą kontaktować się z osobami kontynuującymi leczenie zgodnie z ustalonym planem terapii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 22 776-44-88792-610-717 518-933-454518-935-164

Czytaj >>