Dla nowych pacjentów!!!

Ogłoszenie konkursów

Dokumenty do pobrania i podpisania dla pacjentów którzy po raz pierwszy zgłaszają się do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie.

Osoby chcące podjąć terapię w Oddziale Dziennym powinny dostarczyć do Ośrodka następujące dokumenty:

Dokumenty (dzienniczek głodu alkoholowego, zasady grupowe, informator dla pacjenta) są przeznaczone dla pacjenta do użytku własnego w domu.